Умения за иновации

Skills for innovation 

Иновативната програма на Intel® „Умения за иновации” е с фокус върху трансформиране на начина, по който технологиите се използват в образованието!

Програмата включва интердисциплинарни казуси от реалния живот, чрез които учениците развиват социално-емоционални и технологични умения. Целта е учителите и учащите да разгърнат пълния си потенциал, като се насърчава аналитичното мислене и по този начин се изграждат уменията за технологично вдъхновено бъдеще. 

„Умения за иновации“ се състои от три основни елемента:

✔️  Учебни проекти за проектно базирано STEM обучение;
✔️  Подходящи устройства;
✔️  Обучения на училищния екип.

Урочните планове на Intel® са 21 и са изградени около актуални теми като „Математика на пандемиите“, „Пластмасата е навсякъде“, „Здравословно хранене за всички“, „Изграждане на устойчива градска среда“ и са подходящи за публични и частни училища във всеки образователен етап. 

„Умения за иновации“ предлага ресурси за работа в тематични направления STEM, социално и емоционално учене, изкуствен интелект, роботика, медийна грамотност, екология, хуманитарни науки и изкуства.

Програмата се прилага в България от началото на 2021 г. от Център за творческо обучение, партньор на Intel®. „Умения за иновации“ е подкрепена от Министерството на образованието и културата чрез меморандум за сътрудничество между МОН и Intel®, сключен през януари 2024 г.

ГОТОВИ УРОЦИ

За кого са подходящи уроците?

Програмата „Умения за иновации” е подходяща за всяко българско училище - за ученици от 3 до 12 клас, без значение от вида и размера на училището и предварителния опит. Водещи са желанието за промяна, мотивацията на ръководството и на учителския екип, както и готовността за развитие на уменията при учителите и учениците. Дейностите по програмата „Умения за иновации” могат да се използват както в редовните учебни часове и в учебните проекти (интердисциплинарно и трансдисциплинарно), така и под всякаква извънкласна и дори извънучилищна форма. 

Център за творческо обучение, партньор на Intel® с права върху реализирането на програмата в България, осигурява всички ресурси, дигитални технологии и насоки за успешно внедряване на програмата „Умения за иновации”.

Пилотна фаза в българия


Пилотната фаза на програмата „Умения за иновации“ в 4 български училища през учебната 2021 - 2022 г. демонстрира, че ключов фактор на промяната, освен добрата методология, ресурси и подходящите дигитални технологии, е целенасоченото обучение на учители. 

SFI_case_study_web.pdf

„Умения за иновации“ променя учебната среда, давайки изключителната възможност и на учителите, и на учениците да работят чрез технологията, създавайки възможност на учениците да творят. Да създадат нещо свое, което естествено веднага ги ангажира емоционално и създава вдъхновение. И не само в учениците, но и в нас също се наблюдава това вдъхновение.

Велислава Шуролийкова

учител по философия, Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил

Резултатите от изследването на участниците в пилотната фаза на програмата показват, че обучението с „Умения за иновации“ е практически ориентирано, повишава мотивацията за учене и допринася в голяма степен за развитие на умения у учениците. Въвеждането на програмата в училище може пряко да се свърже с осъществяването на STEM и STEAM подходи в обучението като системен и интердисциплинарен подход. 

Елементи на „Умения за иновации“

Учебни проекти (готови уроци)


„Умения за иновации“ включва 21 интердисциплинарни готови уроци, преведени и адаптирани спрямо българската образователна система. Изградени са около актуални теми със STEM насоченост.


Технологични средства (най-често Chromebook)


Устройства с по-мощни процесори (напр. Intel® Corei3 или i5) и специализирани софтуери са нужни на учениците и учителите, за да могат безпроблемно да изпълняват по-сложни компютърни задачи.


Подготовка на училищните екипи


Обучения със STEM насоченост, които включват методика, практически занятия и обмен на опит, осигуряват качественото прилагане на готовите уроци и технологиите. 7 посоки, в които „Умения за иновации“ съдейства за развитие

Добри примери от училища

ВИЗИЯ на „Умения за иновации“

Защо „Умения за иновации“?

попълнете формуляра, за да научите повече за „Умения за иновации“