Обучения

Квалификация на учителите чрез обучения със STEM насоченост, които включват методика, практически занятия и обмен на опит, осигуряват качественото прилагане на готовите уроци и технологиите. Основават се на добри практики от S.A.M.R., проектно базирано обучение, изграждане на дигитални умения и други.

Моделът на квалификация за програмата „Умения за иновации“ се основава върху 3 обучения:


Над 20 разработени практики изцяло на български език, подходящи за учебни часове и извънкласни занятия за ученици от предучилищна група до 12 клас.


Умения за публично говорене и развиване на индивидуален стил, структуриране на успешно представяне спрямо мястото, целта, аудиторията, подходи, визуализация и много други.


Методика за STEM, насоки за въвеждане на цялостна STEM програма, подкрепена с примери от световната практика; проектно базирано обучение и работа с образователните ресурси на „Умения за иновации“, както и адаптирането им към стандарта на българската образователна система.