Учебни проекти за проектно базирано обучение


В основата си учебните проекти на Intel развиват социално-емоционални и технологични умения. Чрез тях едновременно се развиват и мисленето, и уменията на учениците. 

Сред тях са: дизайнерско и алгоритмично мислене, симулации, моделиране, програмиране и кодиране, наука за данните, изкуствен интелект и други.

Уроците, преведени и адаптирани за българската образователна система, от март 2024 г. стават 31!

Всеки учебен проект (готов урок) включва:

Всички теми

Copy_public Списък с образователни ресурси по "Умения за иновации"

Учебните ресурси…Адаптиране на уроците

С помощта на от над 15 български учители, представляващи различни сфери и образователни етапи, уроците са синхронизирани с изискванията на Министерството на образованието и науката.  Готовите учебни ресурси се разпределят по клас, учебен предмет и „степен на съвместимост“. Предвид интердисциплинарното си естество, един урок може да бъде използван по различни учебни предмети, като в някои случаи може да е нужна допълнителна адаптация. За всеки урок се предоставя файл, който детайлно описва вариантите за напасване с учебната програма.

„Работата по програмата „Умения за иновации“ промени отношението ми към преподаването от гледна точка на това да давам повече свобода на децата и да не ги ограничавам в начина им на мислене и виждане за нещата.“

Гергана Пенелова

учител по математика в Математическа гимназия „Акад. К. Попов”, гр. Пловдив