Как да започнем?

За скоростно начало на програмата „Умения за иновации“ биха помогнали следните предпоставки в училището:
➜ Екипът да работи в облачна среда;
➜ Да има опит с модела 1:1;
➜ Да притежава подходящата технологична база и дигитални компетентности за осъществяване на задачите.

По-нататък, програмата се реализира в 3 етапа:

„УМения за иновации“ като част от STEM центъра 

„Умения за иновации“ отговаря на всички изисквания за концепция на STEM център, развивайки технологични и социално-емоционални умения чрез мултидисциплинарен подход. 

Програмата успешно се прилага като част от дейностите на  STEM центъра и служи като добра основа за развиване на иновативни дейности и проектно базирано обучение в училище.