Програмата в България

Пилотният етап на програмата „Умения за иновации“ в България изследва неразривната връзка между факторите учител, ученик, подход и технология.

SFI_case_study_web.pdf

В пилотния етап на програмата се включиха 4 училища:


ВИЗИЯ

Учениците да:


Учителите:

Предизвикателства


Резултати от пилотната фаза на „Умения за иновации“

За да се установят резултатите от пилотния проект, бяха проведени анкетни проучвания, в които се включиха 73 ученици и 14 учители от училищата, обучавали се по програмата „Умения за иновации“.

Резултатите доказват променената роля на учителите в клас. 92,8 % от учителите смятат, че в хода на проектните дейности те са мотивирали своите ученици. По време на урока ролята им е била да разпределят класа в екипи (85,7%) и да  помогнат на учениците да изпълнят проекта си (92,8%). Всички анкетирани виждат своята роля и в това да фасилитират и насочват учениците към групово генериране на идеи и намиране на иновативни решения.


Според учителите благодарение на обучението по програмата са се развили у учениците умения като:

 

Като разлики между установения начин на обучение и програмата „Умения за иновации“, учителите посочват:


При работа в клас учениците потвърждават променената роля на учителя, който предимно ги мотивира (63%)  и насочва към групово генерираме на идеи (64,39%). В рамките на тази учебна дейност самите ученици са много активни: при  изпълнението на задачите работят предимно в екип (71,34%), а своите Chromebook устройства са използвали най-вече за: създаване на съдържание, проект (91,79%); търсене на информация (според 86,31%); обработка на информация (82,2%).


Учениците са на мнение, че използването на иновативните технологии в час е помогнало за:


Прилагайки „Умения за иновации“, учениците сменят своята обичайна роля на обучаеми и се превръщат в създатели на съдържание, като работят по проекти (според 91,79% от анкетираните). След провеждане на програмата учениците са уверени в своите умения и компетентности, за които считат, че ще им бъдат полезни в бъдещата им професионална кариера и след завършване на училище: